کمترین: 
3133
بیشترین: 
3145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3133 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":3144},{"date":"1396/05/12 10:30","price":3145},{"date":"1396/05/12 11:30","price":3143},{"date":"1396/05/12 11:40","price":3142},{"date":"1396/05/12 11:50","price":3141},{"date":"1396/05/12 12:00","price":3139},{"date":"1396/05/12 12:10","price":3138},{"date":"1396/05/12 12:30","price":3136},{"date":"1396/05/12 01:30","price":3133}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398