کمترین: 
1051
بیشترین: 
1055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1055 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":1051},{"date":"1396/05/12 11:30","price":1052},{"date":"1396/05/12 11:40","price":1053},{"date":"1396/05/12 12:10","price":1054},{"date":"1396/05/12 01:30","price":1055}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398