کمترین: 
4582
بیشترین: 
4588
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4586 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":4584},{"date":"1396/05/12 11:30","price":4588},{"date":"1396/05/12 11:40","price":4587},{"date":"1396/05/12 11:50","price":4585},{"date":"1396/05/12 12:00","price":4582},{"date":"1396/05/12 12:30","price":4583},{"date":"1396/05/12 01:50","price":4584},{"date":"1396/05/12 02:00","price":4586}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398