کمترین: 
3822
بیشترین: 
3826
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3826 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:10","price":3822},{"date":"1396/05/12 10:40","price":3823},{"date":"1396/05/12 11:00","price":3824},{"date":"1396/05/12 11:40","price":3825},{"date":"1396/05/12 12:00","price":3824},{"date":"1396/05/12 12:30","price":3825},{"date":"1396/05/12 02:20","price":3826}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398