پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
157080
بیشترین: 
157726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 157510 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:06","price":157249},{"date":"1396/05/12 11:20","price":157157},{"date":"1396/05/12 11:25","price":157187},{"date":"1396/05/12 11:35","price":157203},{"date":"1396/05/12 11:40","price":157218},{"date":"1396/05/12 11:45","price":157233},{"date":"1396/05/12 11:50","price":157218},{"date":"1396/05/12 11:55","price":157187},{"date":"1396/05/12 12:05","price":157141},{"date":"1396/05/12 12:10","price":157172},{"date":"1396/05/12 12:16","price":157126},{"date":"1396/05/12 12:20","price":157103},{"date":"1396/05/12 12:25","price":157110},{"date":"1396/05/12 12:30","price":157080},{"date":"1396/05/12 12:40","price":157141},{"date":"1396/05/12 12:50","price":157172},{"date":"1396/05/12 12:55","price":157203},{"date":"1396/05/12 01:00","price":157233},{"date":"1396/05/12 01:05","price":157357},{"date":"1396/05/12 01:15","price":157287},{"date":"1396/05/12 01:20","price":157310},{"date":"1396/05/12 01:25","price":157295},{"date":"1396/05/12 01:35","price":157449},{"date":"1396/05/12 01:55","price":157434},{"date":"1396/05/12 02:05","price":157464},{"date":"1396/05/12 02:15","price":157510},{"date":"1396/05/12 02:20","price":157572},{"date":"1396/05/12 02:55","price":157557},{"date":"1396/05/12 03:00","price":157572},{"date":"1396/05/12 03:05","price":157541},{"date":"1396/05/12 03:35","price":157557},{"date":"1396/05/12 03:40","price":157572},{"date":"1396/05/12 04:05","price":157634},{"date":"1396/05/12 04:15","price":157664},{"date":"1396/05/12 04:20","price":157726},{"date":"1396/05/12 04:25","price":157664},{"date":"1396/05/12 04:30","price":157649},{"date":"1396/05/12 04:45","price":157587},{"date":"1396/05/12 04:50","price":157603},{"date":"1396/05/12 04:55","price":157664},{"date":"1396/05/12 05:05","price":157634},{"date":"1396/05/12 05:10","price":157603},{"date":"1396/05/12 05:15","price":157572},{"date":"1396/05/12 05:25","price":157541},{"date":"1396/05/12 05:35","price":157510},{"date":"1396/05/12 05:45","price":157480},{"date":"1396/05/12 05:55","price":157510},{"date":"1396/05/12 06:15","price":157541},{"date":"1396/05/12 06:20","price":157510},{"date":"1396/05/12 06:25","price":157480},{"date":"1396/05/12 06:30","price":157541},{"date":"1396/05/12 06:35","price":157603},{"date":"1396/05/12 06:40","price":157587},{"date":"1396/05/12 06:45","price":157603},{"date":"1396/05/12 06:55","price":157634},{"date":"1396/05/12 07:05","price":157603},{"date":"1396/05/12 07:15","price":157618},{"date":"1396/05/12 07:20","price":157634},{"date":"1396/05/12 07:25","price":157664},{"date":"1396/05/12 07:35","price":157634},{"date":"1396/05/12 07:45","price":157603},{"date":"1396/05/12 08:00","price":157572},{"date":"1396/05/12 08:05","price":157603},{"date":"1396/05/12 08:20","price":157634},{"date":"1396/05/12 08:35","price":157603},{"date":"1396/05/12 08:45","price":157541},{"date":"1396/05/12 08:50","price":157510},{"date":"1396/05/12 09:05","price":157495},{"date":"1396/05/12 09:15","price":157510}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398