پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
117811
بیشترین: 
118296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 118134 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:06","price":117938},{"date":"1396/05/12 11:20","price":117869},{"date":"1396/05/12 11:25","price":117892},{"date":"1396/05/12 11:35","price":117903},{"date":"1396/05/12 11:40","price":117915},{"date":"1396/05/12 11:45","price":117926},{"date":"1396/05/12 11:50","price":117915},{"date":"1396/05/12 11:55","price":117892},{"date":"1396/05/12 12:05","price":117857},{"date":"1396/05/12 12:10","price":117880},{"date":"1396/05/12 12:16","price":117845},{"date":"1396/05/12 12:20","price":117828},{"date":"1396/05/12 12:25","price":117834},{"date":"1396/05/12 12:30","price":117811},{"date":"1396/05/12 12:40","price":117857},{"date":"1396/05/12 12:50","price":117892},{"date":"1396/05/12 12:55","price":117903},{"date":"1396/05/12 01:00","price":117926},{"date":"1396/05/12 01:05","price":118019},{"date":"1396/05/12 01:15","price":117967},{"date":"1396/05/12 01:20","price":117984},{"date":"1396/05/12 01:35","price":118088},{"date":"1396/05/12 01:55","price":118076},{"date":"1396/05/12 02:05","price":118099},{"date":"1396/05/12 02:15","price":118134},{"date":"1396/05/12 02:20","price":118180},{"date":"1396/05/12 02:55","price":118169},{"date":"1396/05/12 03:00","price":118180},{"date":"1396/05/12 03:05","price":118157},{"date":"1396/05/12 03:35","price":118169},{"date":"1396/05/12 03:40","price":118180},{"date":"1396/05/12 04:05","price":118226},{"date":"1396/05/12 04:15","price":118249},{"date":"1396/05/12 04:20","price":118296},{"date":"1396/05/12 04:25","price":118249},{"date":"1396/05/12 04:30","price":118238},{"date":"1396/05/12 04:45","price":118192},{"date":"1396/05/12 04:50","price":118203},{"date":"1396/05/12 04:55","price":118249},{"date":"1396/05/12 05:05","price":118226},{"date":"1396/05/12 05:10","price":118203},{"date":"1396/05/12 05:15","price":118180},{"date":"1396/05/12 05:25","price":118157},{"date":"1396/05/12 05:35","price":118134},{"date":"1396/05/12 05:45","price":118111},{"date":"1396/05/12 05:55","price":118134},{"date":"1396/05/12 06:15","price":118157},{"date":"1396/05/12 06:20","price":118134},{"date":"1396/05/12 06:25","price":118111},{"date":"1396/05/12 06:30","price":118157},{"date":"1396/05/12 06:35","price":118203},{"date":"1396/05/12 06:40","price":118192},{"date":"1396/05/12 06:45","price":118203},{"date":"1396/05/12 06:55","price":118226},{"date":"1396/05/12 07:05","price":118203},{"date":"1396/05/12 07:15","price":118215},{"date":"1396/05/12 07:20","price":118226},{"date":"1396/05/12 07:25","price":118249},{"date":"1396/05/12 07:35","price":118226},{"date":"1396/05/12 07:45","price":118203},{"date":"1396/05/12 08:00","price":118180},{"date":"1396/05/12 08:05","price":118203},{"date":"1396/05/12 08:20","price":118226},{"date":"1396/05/12 08:35","price":118203},{"date":"1396/05/12 08:45","price":118157},{"date":"1396/05/12 08:50","price":118134},{"date":"1396/05/12 09:05","price":118123},{"date":"1396/05/12 09:15","price":118134}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398