پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
510300
بیشترین: 
512500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 511700 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:06","price":510850},{"date":"1396/05/12 11:18","price":510550},{"date":"1396/05/12 11:24","price":510650},{"date":"1396/05/12 11:35","price":510700},{"date":"1396/05/12 11:36","price":510750},{"date":"1396/05/12 11:42","price":510800},{"date":"1396/05/12 11:48","price":510750},{"date":"1396/05/12 11:54","price":510800},{"date":"1396/05/12 11:55","price":510650},{"date":"1396/05/12 12:05","price":510500},{"date":"1396/05/12 12:06","price":510600},{"date":"1396/05/12 12:12","price":510700},{"date":"1396/05/12 12:16","price":510450},{"date":"1396/05/12 12:20","price":510375},{"date":"1396/05/12 12:25","price":510400},{"date":"1396/05/12 12:30","price":510300},{"date":"1396/05/12 12:36","price":510450},{"date":"1396/05/12 12:40","price":510500},{"date":"1396/05/12 12:48","price":510650},{"date":"1396/05/12 12:54","price":510700},{"date":"1396/05/12 01:00","price":510800},{"date":"1396/05/12 01:05","price":511200},{"date":"1396/05/12 01:12","price":510975},{"date":"1396/05/12 01:18","price":511050},{"date":"1396/05/12 01:25","price":511000},{"date":"1396/05/12 01:35","price":511500},{"date":"1396/05/12 01:54","price":511400},{"date":"1396/05/12 01:55","price":511450},{"date":"1396/05/12 02:05","price":511550},{"date":"1396/05/12 02:12","price":511700},{"date":"1396/05/12 02:18","price":511900},{"date":"1396/05/12 02:54","price":511850},{"date":"1396/05/12 03:00","price":511900},{"date":"1396/05/12 03:00","price":511900},{"date":"1396/05/12 03:05","price":511800},{"date":"1396/05/12 03:24","price":511750},{"date":"1396/05/12 03:25","price":511800},{"date":"1396/05/12 03:35","price":511850},{"date":"1396/05/12 03:36","price":511900},{"date":"1396/05/12 04:05","price":512100},{"date":"1396/05/12 04:12","price":512200},{"date":"1396/05/12 04:18","price":512400},{"date":"1396/05/12 04:24","price":512200},{"date":"1396/05/12 04:30","price":512150},{"date":"1396/05/12 04:42","price":511950},{"date":"1396/05/12 04:48","price":512000},{"date":"1396/05/12 04:54","price":512100},{"date":"1396/05/12 04:55","price":512200},{"date":"1396/05/12 05:05","price":512100},{"date":"1396/05/12 05:10","price":512000},{"date":"1396/05/12 05:15","price":511900},{"date":"1396/05/12 05:25","price":511800},{"date":"1396/05/12 05:35","price":511700},{"date":"1396/05/12 05:45","price":511600},{"date":"1396/05/12 05:55","price":511700},{"date":"1396/05/12 06:12","price":511800},{"date":"1396/05/12 06:18","price":511700},{"date":"1396/05/12 06:25","price":511600},{"date":"1396/05/12 06:30","price":511800},{"date":"1396/05/12 06:35","price":512000},{"date":"1396/05/12 06:40","price":511950},{"date":"1396/05/12 06:45","price":512000},{"date":"1396/05/12 06:54","price":512050},{"date":"1396/05/12 06:55","price":512100},{"date":"1396/05/12 07:05","price":512000},{"date":"1396/05/12 07:12","price":512500},{"date":"1396/05/12 07:15","price":512050},{"date":"1396/05/12 07:20","price":512100},{"date":"1396/05/12 07:25","price":512200},{"date":"1396/05/12 07:35","price":512100},{"date":"1396/05/12 07:45","price":512000},{"date":"1396/05/12 08:00","price":511900},{"date":"1396/05/12 08:05","price":512000},{"date":"1396/05/12 08:20","price":512100},{"date":"1396/05/12 08:35","price":512000},{"date":"1396/05/12 08:42","price":511900},{"date":"1396/05/12 08:45","price":511800},{"date":"1396/05/12 08:50","price":511700},{"date":"1396/05/12 09:05","price":511650},{"date":"1396/05/12 09:12","price":511700}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398