پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1217700
بیشترین: 
1220100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1219650 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 10:06","price":1219350},{"date":"1396/05/12 10:48","price":1219950},{"date":"1396/05/12 11:06","price":1220100},{"date":"1396/05/12 11:12","price":1219850},{"date":"1396/05/12 11:18","price":1218800},{"date":"1396/05/12 11:24","price":1218900},{"date":"1396/05/12 11:30","price":1219000},{"date":"1396/05/12 11:36","price":1218800},{"date":"1396/05/12 11:42","price":1219150},{"date":"1396/05/12 11:48","price":1218850},{"date":"1396/05/12 11:54","price":1218650},{"date":"1396/05/12 12:00","price":1218550},{"date":"1396/05/12 12:06","price":1217700},{"date":"1396/05/12 12:12","price":1218250},{"date":"1396/05/12 12:18","price":1218150},{"date":"1396/05/12 12:24","price":1219050},{"date":"1396/05/12 12:30","price":1219100},{"date":"1396/05/12 12:36","price":1219300},{"date":"1396/05/12 12:42","price":1219200},{"date":"1396/05/12 12:54","price":1219100},{"date":"1396/05/12 01:00","price":1218700},{"date":"1396/05/12 01:06","price":1218250},{"date":"1396/05/12 01:12","price":1218800},{"date":"1396/05/12 01:18","price":1219000},{"date":"1396/05/12 01:24","price":1218800},{"date":"1396/05/12 01:30","price":1218750},{"date":"1396/05/12 01:36","price":1218900},{"date":"1396/05/12 01:42","price":1218800},{"date":"1396/05/12 01:48","price":1218950},{"date":"1396/05/12 01:54","price":1218800},{"date":"1396/05/12 02:06","price":1218900},{"date":"1396/05/12 02:12","price":1218950},{"date":"1396/05/12 02:18","price":1219050},{"date":"1396/05/12 02:24","price":1219000},{"date":"1396/05/12 02:30","price":1219150},{"date":"1396/05/12 02:36","price":1219500},{"date":"1396/05/12 02:42","price":1219550},{"date":"1396/05/12 02:48","price":1219500},{"date":"1396/05/12 03:00","price":1219400},{"date":"1396/05/12 03:06","price":1219150},{"date":"1396/05/12 03:12","price":1219400},{"date":"1396/05/12 03:24","price":1219300},{"date":"1396/05/12 03:30","price":1219150},{"date":"1396/05/12 03:36","price":1219500},{"date":"1396/05/12 04:00","price":1219400},{"date":"1396/05/12 04:06","price":1219150},{"date":"1396/05/12 04:12","price":1219400},{"date":"1396/05/12 04:30","price":1219150},{"date":"1396/05/12 04:42","price":1219250},{"date":"1396/05/12 05:12","price":1219150},{"date":"1396/05/12 05:18","price":1219100},{"date":"1396/05/12 05:24","price":1219150},{"date":"1396/05/12 05:48","price":1219250},{"date":"1396/05/12 05:54","price":1219100},{"date":"1396/05/12 06:00","price":1219350},{"date":"1396/05/12 06:06","price":1219200},{"date":"1396/05/12 06:18","price":1219400},{"date":"1396/05/12 06:42","price":1219300},{"date":"1396/05/12 06:48","price":1219400},{"date":"1396/05/12 07:06","price":1219300},{"date":"1396/05/12 07:18","price":1219400},{"date":"1396/05/12 07:24","price":1219450},{"date":"1396/05/12 07:36","price":1219500},{"date":"1396/05/12 07:42","price":1219400},{"date":"1396/05/12 07:48","price":1219350},{"date":"1396/05/12 07:54","price":1219550},{"date":"1396/05/12 08:06","price":1219400},{"date":"1396/05/12 08:18","price":1219650},{"date":"1396/05/12 08:24","price":1219550},{"date":"1396/05/12 08:30","price":1219650},{"date":"1396/05/12 08:36","price":1219550},{"date":"1396/05/12 08:42","price":1219600},{"date":"1396/05/12 08:54","price":1219650},{"date":"1396/05/12 09:06","price":1219400},{"date":"1396/05/12 09:18","price":1219650}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398