کمترین: 
684.9
بیشترین: 
684.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 684.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":684.9}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398