کمترین: 
1940.8
بیشترین: 
1940.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1940.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":1940.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398