کمترین: 
54.1
بیشترین: 
54.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 54.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":54.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398