کمترین: 
9842.2
بیشترین: 
9842.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9842.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":9842.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398