کمترین: 
764.6
بیشترین: 
764.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 764.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":764.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398