کمترین: 
2408.8
بیشترین: 
2408.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2408.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":2408.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398