کمترین: 
3109.8
بیشترین: 
3109.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3109.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":3109.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398