کمترین: 
51.5
بیشترین: 
51.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":51.5}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398