کمترین: 
8514.7
بیشترین: 
8514.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8514.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":8514.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398