کمترین: 
895.5
بیشترین: 
895.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 895.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":895.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398