کمترین: 
521.9
بیشترین: 
521.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 521.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":521.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398