کمترین: 
404.2
بیشترین: 
404.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 404.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":404.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398