کمترین: 
3375.2
بیشترین: 
3375.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3375.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":3375.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398