کمترین: 
2598.9
بیشترین: 
2598.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2598.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":2598.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398