کمترین: 
2602.7
بیشترین: 
2602.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2602.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":2602.7}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398