کمترین: 
2961.4
بیشترین: 
2961.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2961.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":2961.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398