کمترین: 
925.3
بیشترین: 
925.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 925.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":925.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398