کمترین: 
892.2
بیشترین: 
892.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 892.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":892.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398