کمترین: 
4332
بیشترین: 
4332
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4332 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":4332}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398