قیمت یورو در تاریخ 12 مرداد 1396

کمترین: 
3881.4
بیشترین: 
3881.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3881.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 09:10","price":3881.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1397