پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
510700
بیشترین: 
513000
قیمت آبشده بنکداری در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 512100 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:10","price":511400},{"date":"1396/05/12 11:20","price":510800},{"date":"1396/05/12 11:25","price":511000},{"date":"1396/05/12 11:35","price":511100},{"date":"1396/05/12 11:40","price":511200},{"date":"1396/05/12 11:45","price":511300},{"date":"1396/05/12 11:50","price":511200},{"date":"1396/05/12 11:55","price":511000},{"date":"1396/05/12 12:05","price":510700},{"date":"1396/05/12 12:10","price":510900},{"date":"1396/05/12 12:16","price":511100},{"date":"1396/05/12 12:20","price":510950},{"date":"1396/05/12 12:25","price":511100},{"date":"1396/05/12 12:30","price":510900},{"date":"1396/05/12 12:40","price":511100},{"date":"1396/05/12 01:00","price":511200},{"date":"1396/05/12 01:05","price":511800},{"date":"1396/05/12 01:15","price":511550},{"date":"1396/05/12 01:20","price":511700},{"date":"1396/05/12 01:25","price":511400},{"date":"1396/05/12 01:35","price":512000},{"date":"1396/05/12 01:55","price":511900},{"date":"1396/05/12 02:05","price":512100},{"date":"1396/05/12 02:15","price":512300},{"date":"1396/05/12 02:20","price":512500},{"date":"1396/05/12 02:55","price":512400},{"date":"1396/05/12 03:00","price":512500},{"date":"1396/05/12 03:05","price":512400},{"date":"1396/05/12 03:40","price":512500},{"date":"1396/05/12 04:05","price":512700},{"date":"1396/05/12 04:15","price":512800},{"date":"1396/05/12 04:20","price":513000},{"date":"1396/05/12 04:25","price":512800},{"date":"1396/05/12 04:45","price":512600},{"date":"1396/05/12 04:55","price":512800},{"date":"1396/05/12 05:05","price":512700},{"date":"1396/05/12 05:10","price":512600},{"date":"1396/05/12 05:15","price":512500},{"date":"1396/05/12 05:25","price":512400},{"date":"1396/05/12 05:35","price":512300},{"date":"1396/05/12 05:45","price":512200},{"date":"1396/05/12 05:55","price":512300},{"date":"1396/05/12 06:15","price":512400},{"date":"1396/05/12 06:20","price":512300},{"date":"1396/05/12 06:25","price":512200},{"date":"1396/05/12 06:30","price":512400},{"date":"1396/05/12 06:35","price":512600},{"date":"1396/05/12 06:40","price":512500},{"date":"1396/05/12 06:45","price":512600},{"date":"1396/05/12 06:55","price":512700},{"date":"1396/05/12 07:05","price":512600},{"date":"1396/05/12 07:15","price":512700},{"date":"1396/05/12 07:25","price":512800},{"date":"1396/05/12 07:35","price":512700},{"date":"1396/05/12 07:45","price":512600},{"date":"1396/05/12 08:00","price":512500},{"date":"1396/05/12 08:05","price":512600},{"date":"1396/05/12 08:20","price":512700},{"date":"1396/05/12 08:35","price":512600},{"date":"1396/05/12 08:45","price":512400},{"date":"1396/05/12 08:50","price":512300},{"date":"1396/05/12 09:40","price":512200},{"date":"1396/05/12 09:45","price":512100},{"date":"1396/05/12 09:55","price":511900},{"date":"1396/05/12 10:15","price":511700},{"date":"1396/05/12 10:35","price":511800},{"date":"1396/05/12 10:45","price":512000},{"date":"1396/05/12 10:55","price":511900},{"date":"1396/05/12 11:20","price":512000},{"date":"1396/05/12 11:40","price":512100}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398