پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
513000
بیشترین: 
515150
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 514250 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:10","price":513900},{"date":"1396/05/12 11:20","price":513350},{"date":"1396/05/12 11:25","price":513550},{"date":"1396/05/12 11:35","price":513650},{"date":"1396/05/12 11:40","price":513550},{"date":"1396/05/12 11:45","price":513650},{"date":"1396/05/12 11:50","price":513600},{"date":"1396/05/12 11:55","price":513400},{"date":"1396/05/12 12:05","price":513000},{"date":"1396/05/12 12:10","price":513250},{"date":"1396/05/12 12:16","price":513400},{"date":"1396/05/12 12:20","price":513350},{"date":"1396/05/12 12:25","price":513450},{"date":"1396/05/12 12:40","price":513650},{"date":"1396/05/12 12:55","price":513700},{"date":"1396/05/12 01:00","price":513800},{"date":"1396/05/12 01:05","price":514250},{"date":"1396/05/12 01:15","price":514100},{"date":"1396/05/12 01:20","price":514150},{"date":"1396/05/12 01:35","price":514350},{"date":"1396/05/12 01:55","price":514300},{"date":"1396/05/12 02:15","price":514450},{"date":"1396/05/12 02:20","price":514650},{"date":"1396/05/12 02:55","price":514600},{"date":"1396/05/12 03:00","price":514650},{"date":"1396/05/12 03:05","price":514550},{"date":"1396/05/12 03:40","price":514650},{"date":"1396/05/12 03:55","price":514700},{"date":"1396/05/12 04:05","price":514850},{"date":"1396/05/12 04:15","price":514950},{"date":"1396/05/12 04:20","price":515150},{"date":"1396/05/12 04:25","price":514950},{"date":"1396/05/12 04:30","price":514850},{"date":"1396/05/12 04:45","price":514650},{"date":"1396/05/12 04:50","price":514750},{"date":"1396/05/12 04:55","price":514950},{"date":"1396/05/12 05:05","price":514850},{"date":"1396/05/12 05:10","price":514750},{"date":"1396/05/12 05:15","price":514650},{"date":"1396/05/12 05:25","price":514550},{"date":"1396/05/12 05:35","price":514450},{"date":"1396/05/12 05:45","price":514350},{"date":"1396/05/12 05:55","price":514450},{"date":"1396/05/12 06:15","price":514550},{"date":"1396/05/12 06:20","price":514450},{"date":"1396/05/12 06:25","price":514350},{"date":"1396/05/12 06:30","price":514550},{"date":"1396/05/12 06:35","price":514750},{"date":"1396/05/12 06:40","price":514700},{"date":"1396/05/12 06:45","price":514750},{"date":"1396/05/12 06:55","price":514850},{"date":"1396/05/12 07:05","price":514750},{"date":"1396/05/12 07:20","price":514850},{"date":"1396/05/12 07:25","price":514950},{"date":"1396/05/12 07:35","price":514850},{"date":"1396/05/12 07:45","price":514750},{"date":"1396/05/12 08:00","price":514650},{"date":"1396/05/12 08:05","price":514750},{"date":"1396/05/12 08:20","price":514850},{"date":"1396/05/12 08:35","price":514750},{"date":"1396/05/12 08:45","price":514550},{"date":"1396/05/12 08:50","price":514450},{"date":"1396/05/12 09:05","price":514400},{"date":"1396/05/12 09:15","price":514450},{"date":"1396/05/12 09:35","price":514400},{"date":"1396/05/12 09:40","price":514350},{"date":"1396/05/12 09:45","price":514250},{"date":"1396/05/12 09:55","price":514050},{"date":"1396/05/12 10:10","price":514000},{"date":"1396/05/12 10:15","price":513850},{"date":"1396/05/12 10:35","price":513950},{"date":"1396/05/12 10:45","price":514100},{"date":"1396/05/12 11:05","price":514050},{"date":"1396/05/12 11:20","price":514150},{"date":"1396/05/12 11:40","price":514250}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398