پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
503788
بیشترین: 
508583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 508022 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:05","price":506787},{"date":"1396/05/12 12:10","price":506667},{"date":"1396/05/12 12:15","price":506587},{"date":"1396/05/12 12:20","price":506547},{"date":"1396/05/12 12:25","price":506507},{"date":"1396/05/12 12:35","price":506707},{"date":"1396/05/12 12:40","price":506787},{"date":"1396/05/12 12:45","price":506747},{"date":"1396/05/12 12:50","price":506707},{"date":"1396/05/12 12:55","price":506667},{"date":"1396/05/12 01:10","price":506427},{"date":"1396/05/12 01:20","price":506507},{"date":"1396/05/12 01:25","price":506467},{"date":"1396/05/12 01:30","price":506507},{"date":"1396/05/12 02:40","price":506627},{"date":"1396/05/12 02:45","price":506547},{"date":"1396/05/12 02:50","price":506667},{"date":"1396/05/12 03:00","price":506747},{"date":"1396/05/12 03:05","price":506547},{"date":"1396/05/12 03:10","price":506587},{"date":"1396/05/12 03:15","price":506467},{"date":"1396/05/12 03:20","price":506507},{"date":"1396/05/12 03:25","price":506467},{"date":"1396/05/12 03:30","price":506427},{"date":"1396/05/12 03:35","price":503788},{"date":"1396/05/12 03:40","price":504748},{"date":"1396/05/12 03:45","price":504508},{"date":"1396/05/12 03:55","price":504548},{"date":"1396/05/12 04:00","price":504428},{"date":"1396/05/12 04:05","price":504748},{"date":"1396/05/12 04:10","price":504828},{"date":"1396/05/12 04:15","price":504748},{"date":"1396/05/12 04:25","price":505068},{"date":"1396/05/12 04:30","price":505228},{"date":"1396/05/12 04:35","price":505268},{"date":"1396/05/12 04:45","price":505428},{"date":"1396/05/12 04:55","price":505268},{"date":"1396/05/12 05:00","price":505068},{"date":"1396/05/12 05:10","price":505148},{"date":"1396/05/12 05:15","price":505068},{"date":"1396/05/12 05:25","price":505028},{"date":"1396/05/12 05:35","price":505268},{"date":"1396/05/12 05:40","price":505348},{"date":"1396/05/12 05:45","price":505308},{"date":"1396/05/12 05:50","price":505468},{"date":"1396/05/12 05:55","price":505508},{"date":"1396/05/12 06:05","price":505468},{"date":"1396/05/12 06:15","price":505348},{"date":"1396/05/12 06:20","price":505388},{"date":"1396/05/12 06:25","price":505508},{"date":"1396/05/12 06:35","price":505588},{"date":"1396/05/12 06:40","price":505508},{"date":"1396/05/12 06:45","price":505348},{"date":"1396/05/12 07:00","price":505548},{"date":"1396/05/12 07:20","price":505348},{"date":"1396/05/12 07:35","price":505228},{"date":"1396/05/12 07:40","price":504948},{"date":"1396/05/12 07:50","price":504828},{"date":"1396/05/12 08:00","price":504868},{"date":"1396/05/12 08:15","price":504708},{"date":"1396/05/12 08:20","price":504828},{"date":"1396/05/12 08:35","price":504788},{"date":"1396/05/12 08:40","price":504748},{"date":"1396/05/12 08:50","price":504868},{"date":"1396/05/12 09:00","price":504908},{"date":"1396/05/12 09:10","price":505028},{"date":"1396/05/12 09:25","price":505108},{"date":"1396/05/12 09:30","price":505028},{"date":"1396/05/12 09:35","price":504948},{"date":"1396/05/12 09:45","price":504908},{"date":"1396/05/12 09:55","price":504988},{"date":"1396/05/12 10:06","price":505148},{"date":"1396/05/12 10:10","price":505188},{"date":"1396/05/12 10:20","price":505148},{"date":"1396/05/12 10:35","price":505108},{"date":"1396/05/12 10:40","price":504868},{"date":"1396/05/12 10:45","price":504948},{"date":"1396/05/12 10:55","price":505068},{"date":"1396/05/12 11:05","price":505028},{"date":"1396/05/12 11:10","price":505529},{"date":"1396/05/12 11:20","price":505277},{"date":"1396/05/12 11:25","price":505249},{"date":"1396/05/12 11:35","price":505303},{"date":"1396/05/12 11:40","price":505183},{"date":"1396/05/12 11:45","price":505263},{"date":"1396/05/12 11:50","price":505291},{"date":"1396/05/12 11:55","price":504611},{"date":"1396/05/12 12:05","price":504451},{"date":"1396/05/12 12:10","price":504651},{"date":"1396/05/12 12:16","price":504903},{"date":"1396/05/12 12:20","price":504995},{"date":"1396/05/12 12:25","price":505178},{"date":"1396/05/12 12:30","price":505233},{"date":"1396/05/12 12:40","price":505273},{"date":"1396/05/12 12:50","price":504952},{"date":"1396/05/12 12:55","price":505273},{"date":"1396/05/12 01:05","price":505353},{"date":"1396/05/12 01:15","price":505513},{"date":"1396/05/12 01:20","price":505447},{"date":"1396/05/12 01:35","price":505501},{"date":"1396/05/12 01:45","price":505581},{"date":"1396/05/12 01:50","price":505421},{"date":"1396/05/12 01:55","price":505527},{"date":"1396/05/12 02:05","price":505593},{"date":"1396/05/12 02:15","price":506045},{"date":"1396/05/12 02:20","price":506363},{"date":"1396/05/12 02:30","price":506470},{"date":"1396/05/12 02:35","price":506404},{"date":"1396/05/12 02:40","price":506363},{"date":"1396/05/12 02:45","price":506444},{"date":"1396/05/12 02:55","price":506378},{"date":"1396/05/12 03:00","price":506404},{"date":"1396/05/12 03:05","price":506283},{"date":"1396/05/12 03:10","price":506363},{"date":"1396/05/12 03:15","price":506257},{"date":"1396/05/12 03:20","price":506243},{"date":"1396/05/12 03:25","price":506281},{"date":"1396/05/12 03:35","price":506186},{"date":"1396/05/12 03:40","price":506481},{"date":"1396/05/12 03:45","price":506389},{"date":"1396/05/12 03:55","price":506630},{"date":"1396/05/12 04:05","price":507085},{"date":"1396/05/12 04:15","price":507886},{"date":"1396/05/12 04:20","price":508167},{"date":"1396/05/12 04:25","price":507820},{"date":"1396/05/12 04:35","price":507754},{"date":"1396/05/12 04:45","price":507728},{"date":"1396/05/12 04:55","price":507876},{"date":"1396/05/12 05:05","price":507702},{"date":"1396/05/12 05:10","price":507768},{"date":"1396/05/12 05:15","price":507528},{"date":"1396/05/12 05:25","price":507407},{"date":"1396/05/12 05:35","price":507474},{"date":"1396/05/12 05:40","price":507299},{"date":"1396/05/12 05:45","price":507313},{"date":"1396/05/12 05:50","price":507221},{"date":"1396/05/12 05:55","price":507247},{"date":"1396/05/12 06:05","price":507461},{"date":"1396/05/12 06:15","price":507582},{"date":"1396/05/12 06:20","price":507409},{"date":"1396/05/12 06:25","price":507475},{"date":"1396/05/12 06:30","price":507662},{"date":"1396/05/12 06:35","price":508196},{"date":"1396/05/12 06:40","price":507996},{"date":"1396/05/12 06:45","price":508156},{"date":"1396/05/12 06:55","price":508170},{"date":"1396/05/12 07:00","price":508356},{"date":"1396/05/12 07:05","price":507996},{"date":"1396/05/12 07:15","price":508222},{"date":"1396/05/12 07:20","price":508409},{"date":"1396/05/12 07:25","price":508369},{"date":"1396/05/12 07:35","price":508489},{"date":"1396/05/12 07:45","price":508222},{"date":"1396/05/12 07:50","price":508449},{"date":"1396/05/12 08:00","price":508142},{"date":"1396/05/12 08:05","price":508303},{"date":"1396/05/12 08:10","price":508503},{"date":"1396/05/12 08:20","price":508583},{"date":"1396/05/12 08:25","price":508543},{"date":"1396/05/12 08:35","price":508222},{"date":"1396/05/12 08:45","price":508102},{"date":"1396/05/12 08:50","price":508263},{"date":"1396/05/12 09:00","price":508102},{"date":"1396/05/12 09:05","price":508142},{"date":"1396/05/12 09:15","price":508303},{"date":"1396/05/12 09:20","price":508263},{"date":"1396/05/12 09:40","price":508383},{"date":"1396/05/12 09:45","price":508062},{"date":"1396/05/12 09:55","price":508142},{"date":"1396/05/12 10:05","price":508102},{"date":"1396/05/12 10:15","price":507862},{"date":"1396/05/12 10:20","price":508022},{"date":"1396/05/12 10:35","price":507982},{"date":"1396/05/12 10:45","price":508182},{"date":"1396/05/12 10:55","price":508062},{"date":"1396/05/12 11:10","price":508022},{"date":"1396/05/12 11:20","price":508102},{"date":"1396/05/12 11:25","price":508222},{"date":"1396/05/12 11:35","price":508263},{"date":"1396/05/12 11:40","price":508142},{"date":"1396/05/12 11:45","price":508062},{"date":"1396/05/12 11:50","price":508022}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398