پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
502933
بیشترین: 
508185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 507625 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:05","price":505927},{"date":"1396/05/12 12:10","price":505807},{"date":"1396/05/12 12:15","price":505727},{"date":"1396/05/12 12:20","price":505687},{"date":"1396/05/12 12:25","price":505647},{"date":"1396/05/12 12:35","price":505847},{"date":"1396/05/12 12:40","price":505927},{"date":"1396/05/12 12:45","price":505887},{"date":"1396/05/12 12:50","price":505847},{"date":"1396/05/12 12:55","price":505807},{"date":"1396/05/12 01:10","price":505568},{"date":"1396/05/12 01:20","price":505647},{"date":"1396/05/12 01:25","price":505608},{"date":"1396/05/12 01:30","price":505647},{"date":"1396/05/12 02:40","price":505767},{"date":"1396/05/12 02:45","price":505687},{"date":"1396/05/12 02:50","price":505807},{"date":"1396/05/12 03:00","price":505887},{"date":"1396/05/12 03:05","price":505687},{"date":"1396/05/12 03:10","price":505727},{"date":"1396/05/12 03:15","price":505608},{"date":"1396/05/12 03:20","price":505647},{"date":"1396/05/12 03:25","price":505608},{"date":"1396/05/12 03:30","price":505568},{"date":"1396/05/12 03:35","price":502933},{"date":"1396/05/12 03:40","price":503891},{"date":"1396/05/12 03:45","price":503651},{"date":"1396/05/12 03:55","price":503691},{"date":"1396/05/12 04:00","price":503571},{"date":"1396/05/12 04:05","price":503891},{"date":"1396/05/12 04:10","price":503971},{"date":"1396/05/12 04:15","price":503891},{"date":"1396/05/12 04:25","price":504210},{"date":"1396/05/12 04:30","price":504370},{"date":"1396/05/12 04:35","price":504410},{"date":"1396/05/12 04:45","price":504569},{"date":"1396/05/12 04:55","price":504410},{"date":"1396/05/12 05:00","price":504210},{"date":"1396/05/12 05:10","price":504290},{"date":"1396/05/12 05:15","price":504210},{"date":"1396/05/12 05:25","price":504170},{"date":"1396/05/12 05:35","price":504410},{"date":"1396/05/12 05:40","price":504490},{"date":"1396/05/12 05:45","price":504450},{"date":"1396/05/12 05:50","price":504609},{"date":"1396/05/12 05:55","price":504649},{"date":"1396/05/12 06:05","price":504609},{"date":"1396/05/12 06:15","price":504490},{"date":"1396/05/12 06:20","price":504530},{"date":"1396/05/12 06:25","price":504649},{"date":"1396/05/12 06:35","price":504729},{"date":"1396/05/12 06:40","price":504649},{"date":"1396/05/12 06:45","price":504490},{"date":"1396/05/12 07:00","price":504689},{"date":"1396/05/12 07:20","price":504490},{"date":"1396/05/12 07:35","price":504370},{"date":"1396/05/12 07:40","price":504090},{"date":"1396/05/12 07:50","price":503971},{"date":"1396/05/12 08:00","price":504011},{"date":"1396/05/12 08:15","price":503851},{"date":"1396/05/12 08:20","price":503971},{"date":"1396/05/12 08:35","price":503931},{"date":"1396/05/12 08:40","price":503891},{"date":"1396/05/12 08:50","price":504011},{"date":"1396/05/12 09:00","price":504050},{"date":"1396/05/12 09:10","price":504170},{"date":"1396/05/12 09:25","price":504250},{"date":"1396/05/12 09:30","price":504170},{"date":"1396/05/12 09:35","price":504090},{"date":"1396/05/12 09:45","price":504050},{"date":"1396/05/12 09:55","price":504130},{"date":"1396/05/12 10:06","price":504290},{"date":"1396/05/12 10:10","price":504330},{"date":"1396/05/12 10:20","price":504290},{"date":"1396/05/12 10:35","price":504250},{"date":"1396/05/12 10:40","price":504011},{"date":"1396/05/12 10:45","price":504090},{"date":"1396/05/12 10:55","price":504210},{"date":"1396/05/12 11:05","price":504170},{"date":"1396/05/12 11:10","price":504210},{"date":"1396/05/12 11:20","price":504090},{"date":"1396/05/12 11:25","price":503931},{"date":"1396/05/12 11:35","price":504710},{"date":"1396/05/12 11:40","price":504458},{"date":"1396/05/12 11:45","price":504406},{"date":"1396/05/12 11:50","price":504500},{"date":"1396/05/12 11:55","price":503887},{"date":"1396/05/12 12:05","price":503464},{"date":"1396/05/12 12:10","price":503597},{"date":"1396/05/12 12:16","price":504047},{"date":"1396/05/12 12:20","price":504072},{"date":"1396/05/12 12:25","price":503993},{"date":"1396/05/12 12:30","price":504442},{"date":"1396/05/12 12:40","price":504350},{"date":"1396/05/12 12:50","price":504030},{"date":"1396/05/12 12:55","price":504218},{"date":"1396/05/12 01:00","price":504350},{"date":"1396/05/12 01:05","price":504496},{"date":"1396/05/12 01:15","price":504985},{"date":"1396/05/12 01:25","price":504920},{"date":"1396/05/12 01:35","price":505237},{"date":"1396/05/12 01:45","price":505251},{"date":"1396/05/12 01:50","price":505157},{"date":"1396/05/12 01:55","price":505263},{"date":"1396/05/12 02:15","price":505583},{"date":"1396/05/12 02:20","price":505704},{"date":"1396/05/12 02:30","price":505744},{"date":"1396/05/12 02:40","price":505704},{"date":"1396/05/12 02:45","price":505784},{"date":"1396/05/12 03:00","price":505744},{"date":"1396/05/12 03:05","price":505624},{"date":"1396/05/12 03:10","price":505704},{"date":"1396/05/12 03:15","price":505664},{"date":"1396/05/12 03:20","price":505583},{"date":"1396/05/12 03:25","price":505423},{"date":"1396/05/12 03:35","price":505263},{"date":"1396/05/12 03:40","price":505624},{"date":"1396/05/12 03:45","price":505664},{"date":"1396/05/12 03:55","price":505904},{"date":"1396/05/12 04:05","price":506424},{"date":"1396/05/12 04:15","price":507224},{"date":"1396/05/12 04:20","price":507505},{"date":"1396/05/12 04:25","price":507224},{"date":"1396/05/12 04:35","price":507184},{"date":"1396/05/12 04:45","price":507265},{"date":"1396/05/12 04:55","price":507545},{"date":"1396/05/12 05:05","price":507305},{"date":"1396/05/12 05:15","price":507064},{"date":"1396/05/12 05:25","price":506944},{"date":"1396/05/12 05:40","price":506704},{"date":"1396/05/12 05:45","price":506784},{"date":"1396/05/12 05:50","price":506824},{"date":"1396/05/12 05:55","price":506784},{"date":"1396/05/12 06:05","price":507064},{"date":"1396/05/12 06:15","price":507184},{"date":"1396/05/12 06:20","price":507144},{"date":"1396/05/12 06:30","price":507305},{"date":"1396/05/12 06:35","price":507865},{"date":"1396/05/12 06:40","price":507665},{"date":"1396/05/12 06:45","price":507825},{"date":"1396/05/12 06:55","price":507905},{"date":"1396/05/12 07:00","price":508025},{"date":"1396/05/12 07:05","price":507665},{"date":"1396/05/12 07:15","price":507825},{"date":"1396/05/12 07:20","price":507945},{"date":"1396/05/12 07:25","price":507905},{"date":"1396/05/12 07:35","price":508025},{"date":"1396/05/12 07:45","price":507825},{"date":"1396/05/12 07:50","price":507985},{"date":"1396/05/12 08:00","price":507745},{"date":"1396/05/12 08:05","price":507905},{"date":"1396/05/12 08:10","price":508105},{"date":"1396/05/12 08:20","price":508185},{"date":"1396/05/12 08:25","price":508145},{"date":"1396/05/12 08:35","price":507825},{"date":"1396/05/12 08:45","price":507705},{"date":"1396/05/12 08:50","price":507865},{"date":"1396/05/12 09:00","price":507705},{"date":"1396/05/12 09:05","price":507745},{"date":"1396/05/12 09:15","price":507905},{"date":"1396/05/12 09:20","price":507865},{"date":"1396/05/12 09:40","price":507985},{"date":"1396/05/12 09:45","price":507665},{"date":"1396/05/12 09:55","price":507745},{"date":"1396/05/12 10:05","price":507705},{"date":"1396/05/12 10:10","price":507745},{"date":"1396/05/12 10:15","price":507465},{"date":"1396/05/12 10:20","price":507625},{"date":"1396/05/12 10:35","price":507585},{"date":"1396/05/12 10:45","price":507785},{"date":"1396/05/12 10:55","price":507665},{"date":"1396/05/12 11:10","price":507625},{"date":"1396/05/12 11:20","price":507705},{"date":"1396/05/12 11:25","price":507825},{"date":"1396/05/12 11:35","price":507865},{"date":"1396/05/12 11:40","price":507745},{"date":"1396/05/12 11:45","price":507665},{"date":"1396/05/12 11:50","price":507625}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398