پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1261.1
بیشترین: 
1270.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 12 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1268.80 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/12 12:05","price":1267.60},{"date":"1396/05/12 12:10","price":1267.40},{"date":"1396/05/12 12:15","price":1267.20},{"date":"1396/05/12 12:20","price":1267.10},{"date":"1396/05/12 12:25","price":1267.00},{"date":"1396/05/12 12:30","price":1266.80},{"date":"1396/05/12 12:35","price":1267.30},{"date":"1396/05/12 12:40","price":1267.70},{"date":"1396/05/12 12:45","price":1267.50},{"date":"1396/05/12 12:50","price":1267.40},{"date":"1396/05/12 01:05","price":1267.50},{"date":"1396/05/12 01:10","price":1266.90},{"date":"1396/05/12 01:30","price":1267.30},{"date":"1396/05/12 01:35","price":1267.20},{"date":"1396/05/12 02:35","price":1266.80},{"date":"1396/05/12 02:40","price":1267.20},{"date":"1396/05/12 02:45","price":1267.10},{"date":"1396/05/12 02:50","price":1267.30},{"date":"1396/05/12 02:55","price":1267.50},{"date":"1396/05/12 03:05","price":1267.20},{"date":"1396/05/12 03:10","price":1267.00},{"date":"1396/05/12 03:15","price":1266.90},{"date":"1396/05/12 03:20","price":1266.80},{"date":"1396/05/12 03:35","price":1265.40},{"date":"1396/05/12 03:40","price":1262.70},{"date":"1396/05/12 03:45","price":1261.90},{"date":"1396/05/12 03:55","price":1262.00},{"date":"1396/05/12 04:00","price":1261.60},{"date":"1396/05/12 04:05","price":1262.30},{"date":"1396/05/12 04:10","price":1262.70},{"date":"1396/05/12 04:15","price":1262.40},{"date":"1396/05/12 04:25","price":1263.20},{"date":"1396/05/12 04:30","price":1263.60},{"date":"1396/05/12 04:35","price":1263.80},{"date":"1396/05/12 04:45","price":1264.10},{"date":"1396/05/12 05:00","price":1263.50},{"date":"1396/05/12 05:10","price":1263.60},{"date":"1396/05/12 05:15","price":1263.50},{"date":"1396/05/12 05:35","price":1263.60},{"date":"1396/05/12 05:40","price":1263.90},{"date":"1396/05/12 05:45","price":1264.10},{"date":"1396/05/12 05:50","price":1264.30},{"date":"1396/05/12 06:05","price":1264.50},{"date":"1396/05/12 06:15","price":1264.00},{"date":"1396/05/12 06:20","price":1264.20},{"date":"1396/05/12 06:25","price":1264.40},{"date":"1396/05/12 06:35","price":1264.70},{"date":"1396/05/12 06:40","price":1264.50},{"date":"1396/05/12 06:45","price":1264.30},{"date":"1396/05/12 06:50","price":1264.20},{"date":"1396/05/12 07:00","price":1264.30},{"date":"1396/05/12 07:05","price":1264.40},{"date":"1396/05/12 07:15","price":1264.50},{"date":"1396/05/12 07:20","price":1264.10},{"date":"1396/05/12 07:25","price":1263.90},{"date":"1396/05/12 07:35","price":1263.80},{"date":"1396/05/12 07:40","price":1263.20},{"date":"1396/05/12 07:50","price":1262.90},{"date":"1396/05/12 08:15","price":1262.70},{"date":"1396/05/12 08:20","price":1262.80},{"date":"1396/05/12 08:25","price":1262.60},{"date":"1396/05/12 08:40","price":1262.70},{"date":"1396/05/12 08:50","price":1262.50},{"date":"1396/05/12 08:55","price":1262.80},{"date":"1396/05/12 09:00","price":1263.00},{"date":"1396/05/12 09:10","price":1263.40},{"date":"1396/05/12 09:15","price":1263.30},{"date":"1396/05/12 09:25","price":1263.50},{"date":"1396/05/12 09:30","price":1263.30},{"date":"1396/05/12 09:35","price":1263.10},{"date":"1396/05/12 09:50","price":1262.90},{"date":"1396/05/12 09:55","price":1263.30},{"date":"1396/05/12 10:10","price":1263.60},{"date":"1396/05/12 10:20","price":1263.40},{"date":"1396/05/12 10:25","price":1263.50},{"date":"1396/05/12 10:35","price":1263.70},{"date":"1396/05/12 10:40","price":1263.10},{"date":"1396/05/12 10:55","price":1263.30},{"date":"1396/05/12 11:05","price":1263.20},{"date":"1396/05/12 11:10","price":1263.40},{"date":"1396/05/12 11:20","price":1262.90},{"date":"1396/05/12 11:25","price":1262.60},{"date":"1396/05/12 11:35","price":1262.90},{"date":"1396/05/12 11:40","price":1262.60},{"date":"1396/05/12 11:45","price":1262.90},{"date":"1396/05/12 11:50","price":1263.00},{"date":"1396/05/12 11:55","price":1261.10},{"date":"1396/05/12 12:05","price":1261.30},{"date":"1396/05/12 12:10","price":1261.60},{"date":"1396/05/12 12:16","price":1261.80},{"date":"1396/05/12 12:25","price":1261.60},{"date":"1396/05/12 12:30","price":1261.90},{"date":"1396/05/12 12:50","price":1261.40},{"date":"1396/05/12 12:55","price":1261.90},{"date":"1396/05/12 01:00","price":1262.00},{"date":"1396/05/12 01:05","price":1262.30},{"date":"1396/05/12 01:15","price":1262.40},{"date":"1396/05/12 01:25","price":1262.60},{"date":"1396/05/12 01:35","price":1262.90},{"date":"1396/05/12 01:45","price":1262.80},{"date":"1396/05/12 01:50","price":1262.60},{"date":"1396/05/12 02:05","price":1262.50},{"date":"1396/05/12 02:15","price":1263.50},{"date":"1396/05/12 02:30","price":1263.90},{"date":"1396/05/12 02:35","price":1263.80},{"date":"1396/05/12 02:45","price":1263.90},{"date":"1396/05/12 03:00","price":1263.80},{"date":"1396/05/12 03:05","price":1263.50},{"date":"1396/05/12 03:10","price":1263.70},{"date":"1396/05/12 03:20","price":1263.50},{"date":"1396/05/12 03:25","price":1262.90},{"date":"1396/05/12 03:35","price":1262.50},{"date":"1396/05/12 03:45","price":1263.40},{"date":"1396/05/12 03:50","price":1263.60},{"date":"1396/05/12 03:55","price":1263.80},{"date":"1396/05/12 04:05","price":1265.70},{"date":"1396/05/12 04:15","price":1266.00},{"date":"1396/05/12 04:20","price":1268.20},{"date":"1396/05/12 04:25","price":1267.50},{"date":"1396/05/12 04:30","price":1267.60},{"date":"1396/05/12 04:35","price":1267.70},{"date":"1396/05/12 04:50","price":1267.50},{"date":"1396/05/12 04:55","price":1268.40},{"date":"1396/05/12 05:05","price":1267.70},{"date":"1396/05/12 05:10","price":1267.80},{"date":"1396/05/12 05:15","price":1267.20},{"date":"1396/05/12 05:20","price":1267.30},{"date":"1396/05/12 05:25","price":1267.00},{"date":"1396/05/12 05:35","price":1266.80},{"date":"1396/05/12 05:45","price":1266.60},{"date":"1396/05/12 05:50","price":1266.70},{"date":"1396/05/12 06:05","price":1267.10},{"date":"1396/05/12 06:15","price":1267.90},{"date":"1396/05/12 06:20","price":1267.50},{"date":"1396/05/12 06:25","price":1267.60},{"date":"1396/05/12 06:30","price":1268.00},{"date":"1396/05/12 06:35","price":1268.80},{"date":"1396/05/12 06:40","price":1268.70},{"date":"1396/05/12 06:45","price":1269.40},{"date":"1396/05/12 06:55","price":1269.70},{"date":"1396/05/12 07:00","price":1269.90},{"date":"1396/05/12 07:05","price":1268.80},{"date":"1396/05/12 07:15","price":1269.20},{"date":"1396/05/12 07:20","price":1269.80},{"date":"1396/05/12 07:25","price":1269.70},{"date":"1396/05/12 07:35","price":1269.80},{"date":"1396/05/12 07:45","price":1269.50},{"date":"1396/05/12 07:50","price":1269.60},{"date":"1396/05/12 07:55","price":1269.70},{"date":"1396/05/12 08:00","price":1269.10},{"date":"1396/05/12 08:05","price":1269.50},{"date":"1396/05/12 08:10","price":1270.00},{"date":"1396/05/12 08:20","price":1270.30},{"date":"1396/05/12 08:25","price":1270.10},{"date":"1396/05/12 08:35","price":1269.40},{"date":"1396/05/12 08:45","price":1269.00},{"date":"1396/05/12 09:00","price":1269.10},{"date":"1396/05/12 09:05","price":1268.50},{"date":"1396/05/12 09:15","price":1269.30},{"date":"1396/05/12 09:20","price":1269.60},{"date":"1396/05/12 09:25","price":1268.80},{"date":"1396/05/12 09:35","price":1269.10},{"date":"1396/05/12 09:40","price":1269.50},{"date":"1396/05/12 09:45","price":1269.10},{"date":"1396/05/12 09:55","price":1269.20},{"date":"1396/05/12 10:05","price":1269.40},{"date":"1396/05/12 10:10","price":1269.30},{"date":"1396/05/12 10:15","price":1268.50},{"date":"1396/05/12 10:20","price":1268.80},{"date":"1396/05/12 10:25","price":1268.90},{"date":"1396/05/12 10:35","price":1269.10},{"date":"1396/05/12 10:45","price":1269.20},{"date":"1396/05/12 10:55","price":1268.90},{"date":"1396/05/12 11:05","price":1268.80},{"date":"1396/05/12 11:15","price":1269.00},{"date":"1396/05/12 11:20","price":1268.90},{"date":"1396/05/12 11:25","price":1269.40},{"date":"1396/05/12 11:40","price":1269.00},{"date":"1396/05/12 11:50","price":1268.80}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398