کمترین: 
470
بیشترین: 
470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 470 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 02:07","price":470}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398