کمترین: 
248000
بیشترین: 
250000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 250000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 02:07","price":248000},{"date":"1396/05/11 07:55","price":250000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398