کمترین: 
1047
بیشترین: 
1048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1048 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":1047},{"date":"1396/05/11 02:07","price":1048}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398