کمترین: 
49.97
بیشترین: 
49.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.97 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":49.97}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398