کمترین: 
914
بیشترین: 
915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 915 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 11:15","price":914},{"date":"1396/05/11 11:30","price":915},{"date":"1396/05/11 11:45","price":914},{"date":"1396/05/11 07:56","price":915}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398