کمترین: 
1028
بیشترین: 
1030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1028 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 11:15","price":1030},{"date":"1396/05/11 11:30","price":1028},{"date":"1396/05/11 11:45","price":1030},{"date":"1396/05/11 07:56","price":1028}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398