کمترین: 
481
بیشترین: 
482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 481 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 11:15","price":481},{"date":"1396/05/11 11:30","price":482},{"date":"1396/05/11 11:45","price":481}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398