کمترین: 
602
بیشترین: 
603
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 603 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 11:15","price":602},{"date":"1396/05/11 11:30","price":603},{"date":"1396/05/11 11:45","price":602},{"date":"1396/05/11 07:56","price":603}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399