کمترین: 
3995
بیشترین: 
3999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3997 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 11:15","price":3996},{"date":"1396/05/11 11:30","price":3995},{"date":"1396/05/11 11:45","price":3996},{"date":"1396/05/11 02:07","price":3999},{"date":"1396/05/11 07:56","price":3997}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398