کمترین: 
1119
بیشترین: 
1125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1125 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:45","price":1120},{"date":"1396/05/11 11:30","price":1119},{"date":"1396/05/11 11:45","price":1120},{"date":"1396/05/11 02:07","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398