کمترین: 
4570
بیشترین: 
4579
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4574 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:30","price":4570},{"date":"1396/05/11 10:45","price":4573},{"date":"1396/05/11 11:15","price":4577},{"date":"1396/05/11 11:30","price":4575},{"date":"1396/05/11 11:45","price":4579},{"date":"1396/05/11 12:00","price":4575},{"date":"1396/05/11 12:15","price":4573},{"date":"1396/05/11 02:07","price":4575},{"date":"1396/05/11 07:56","price":4574}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398