کمترین: 
3820
بیشترین: 
3821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3821 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:30","price":3820},{"date":"1396/05/11 12:00","price":3821},{"date":"1396/05/11 02:07","price":3820},{"date":"1396/05/11 07:56","price":3821}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398