کمترین: 
3058
بیشترین: 
3066
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3066 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:15","price":3058},{"date":"1396/05/11 11:15","price":3060},{"date":"1396/05/11 11:30","price":3058},{"date":"1396/05/11 11:45","price":3064},{"date":"1396/05/11 07:56","price":3066}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398