کمترین: 
3145
بیشترین: 
3151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3146 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:15","price":3151},{"date":"1396/05/11 11:15","price":3150},{"date":"1396/05/11 11:45","price":3151},{"date":"1396/05/11 12:15","price":3150},{"date":"1396/05/11 02:07","price":3145},{"date":"1396/05/11 07:56","price":3146}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398