کمترین: 
4998
بیشترین: 
5003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4998 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:15","price":5000},{"date":"1396/05/11 11:15","price":5001},{"date":"1396/05/11 11:30","price":5000},{"date":"1396/05/11 11:45","price":5001},{"date":"1396/05/11 12:00","price":5003},{"date":"1396/05/11 12:15","price":4999},{"date":"1396/05/11 07:56","price":4998}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398