کمترین: 
117695
بیشترین: 
118157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 118134 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:10","price":117903},{"date":"1396/05/11 11:20","price":117788},{"date":"1396/05/11 11:30","price":117811},{"date":"1396/05/11 11:40","price":117845},{"date":"1396/05/11 11:50","price":117834},{"date":"1396/05/11 12:00","price":117822},{"date":"1396/05/11 12:20","price":117695},{"date":"1396/05/11 02:07","price":117799},{"date":"1396/05/11 02:44","price":117857},{"date":"1396/05/11 07:55","price":118099},{"date":"1396/05/11 08:02","price":118123},{"date":"1396/05/11 08:10","price":118157},{"date":"1396/05/11 08:20","price":118111},{"date":"1396/05/11 08:25","price":118088},{"date":"1396/05/11 08:35","price":118111},{"date":"1396/05/11 08:40","price":118134},{"date":"1396/05/11 08:55","price":118099},{"date":"1396/05/11 09:00","price":118111},{"date":"1396/05/11 09:05","price":118146},{"date":"1396/05/11 09:10","price":118134}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398