کمترین: 
54.3
بیشترین: 
54.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 54.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":54.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398